Anunturi / Invitatii de participare

Documentatie responsabil formare si responsabil curs
– Fisa de date a achizitiei
– Caietul de sarcini
– Formulare
– Contract servicii-model
Data publicarii: 26.09.2011
Data limita de depunere a ofertelor: 30.09.2011 ora 16:30
Procedura de atribuire: Cerere de oferta

Comments are closed.