Activitati

1. Managementul proiectului
1.1 Incadrarea personalului
1.2 Stabilirea, realizarea, asumarea si delegarea procedurilor de lucru intre parteneri
1.3 Intocmirea Regulamentului de functionare proiect
1.4 Monitorizarea activitatii
1.5 Intilniri de lucru cu echipele de implementare regionale

2. Proiectarea executive
2.1 Stabilirea instrumentelor de lucru pentru implementarea proiectului
2.2 Stabilirea locatiilor pentru plasarea si instalarea punctelor de informare digitale
2.3 Stabilirea termenelor de implementare si finalizare a activitatilor ,subactivitatilor

3. Proiectarea ,organizarea si derularea activitatii de informare si publicitate
3.1 Conferinte de presa
3.2 Comunicate de presa
3.3 Realizarea de materiale publicitare
3.4 Actiuni de lobby si informare la nivel local, regional,national
3.5 Realizarea paginii web
3.6 Organizarea de workshopuri

4. Efectuarea studiului privind identificarea nevoilor de instruire si formare profesionala a persoanelor din grupul tinta in fiecare regiune de implementare

5. Achizitii

6. Realizarea unui soft in vederea crearii unei baze de date commune

7. Selectie grup tinta

8. Consiliere si orientare profesionala
8.1 Amenajarea birourilor de informare si consiliere privind cariera
8.2 Consiliere individuala
8.3 Job Finding Club
8.4 Intilnire de diseminare intre echipa si consilieri.

9. Formarea profesionala
9.1 Formarea grupelor de cursanti
9.2 Inregistrarea
9.3 Parcurgerea programei specifice
9.4 Evaluare cursanti
9.5 Certificarea

10. Audit financiar extern

11. Plasarea si ocuparea

12. Indicatori

Comments are closed.