Descriere proiect

“INCOFOP” – Informare, consiliere, orientare si formare profesionala pentru egalitatea de sanse este un proiect cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013., Axa prioritară: 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie: 5.1. „ Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.
Obiectivul proiectului este reducerea somajului în unele zone din ţară unde au avut loc disponibilizări mari, iar rata somajului a fost depăşită cu cel mult 2 procente faţă de rata medie pe ţară prin acţiuni preventive şi corective, reducerea somajului de lunga durată prin promovarea de acţiuni integrate precum acţiuni de informare şi consiliere profesională, orientare profesională, formare profesională şi plasare. Realizarea unui grad cât mai mare de ocupare prin atragerea şi mentinerea grupului ţintă pe piaţa muncii îmbunătăţind capacitatea lui de ocupare. Creşterea calităţii şi eficienţei formării profesionale furnizate.

Durata proiectului: 24 luni

Perioada de implementare: 01.09.2010 – 31.08.2012

Judetele: Dolj, Harghita si Caraş-Severin

Comments are closed.