Prezentare C.R.F.P.A. Dolj

Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Dolj

Prin proiectul Forţă de Muncă şi Protecţie Socială, implementat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cofinanţat de Banca Mondială şi Guvernul României, având asistenţa tehnică asigurată de Asociaţia Colegiilor Comunitare din Canada (ACCC), au fost dezvoltate 5 centre regionale de formare profesională a adulţilor în următoarele locaţii: Călăraşi, Cluj, Dolj, Teleorman, Vâlcea.

Conform prevederilor H.G. nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, C.R.F.P.A. Dolj este unitaţe cu personalitate juridică, constituită la nivel regional, care organizează şi realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, precum şi a altor persoane care pot participa la programe de formare profesională în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

C.R.F.P.A. Dolj este autorizat ca furnizor de formare profesională, în diverse ocupaţii, funcţionând în prezent cu departamente de specialitate precum:

  • alimentaţie publică
  • turism – comert
  • textile
  • servicii
  • IT si comunicare
  • construcţii
  • agricultură

Beneficiind de o bază materială adecvată, C.R.F.P.A. Dolj este în măsură să organizeze cursuri de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare a adulţilor la solicitarea agenţiilor teritoriale, a angajatorilor, precum şi a altor entităţi interesate. Centrul dispune de săli pentru pregătirea teoretică şi practică a cursanţilor şi organizează programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională.

C.R.F.P.A. Dolj furnizează, în principal, următoarele servicii:
a) formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, precum şi a altor persoane care pot participa la programe de formare profesională în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, realizată la solicitarea agenţiilor teritoriale, a angajatorilor, precum şi a altor entităţi interesate în domeniul formării profesionale, în vederea dobândirii, menţinerii şi ridicării nivelului competitivităţii profesionale pe piaţa muncii;
b) informarea şi consilierea profesională;
c) evaluarea şi monitorizarea formarii profesionale;
d) certificarea formării profesionale a persoanelor menţionate mai sus.

Comments are closed.